Nyheder

100 års jubilæumsturnering
Nyhed skrevet den: 26. Marts
Så nærmer 100 års jubilæumsturneringen sig. Siden her på hjemmesiden er blevet opdateret, og der findes også link til hvor man kan tilmelde sig.

Klubturneringen
Nyhed skrevet den: 13. Februar
Så er klubturneringen igang. Link kan findes under resultater.

Gråsten Skakklubs Klubmesterskaber 2024
Nyhed skrevet den: 3. Januar
Gråsten Skakklub indbyder til klubturnering i 2024.

Der spilles primært i 8-mands grupper, eventuelt Monrad i sidste gruppe. Betænkningstid: 90 minutter til hele partiet + 30 sekunders tillæg fra træk 1. Spilledage: Torsdage - 8/2, 22/2, 29/2, 14/3, 4/4, 11/4, afslutning 28/4, 2024. Spilletidspunkt: Vi starter kl. 19:00 - 23:00, og hvis man kommer senere end 19:30, anses partiet for tabt. Spillested: Gråsten Skole, Degnevænget 2, vestfløjen, lokale 26.

Indskud: Klubmedlemmer fra Gråsten er gratis, mens medlemmer fra andre klubber betaler 130,00 kr. Præmier: Der vil være 2 præmier i hver gruppe. Tilmelding: Senest den 28. januar, gerne via DSU's hjemmeside eller til turneringsleder Hansjørgen Clausen, tlf. 25126007.

Dommer: Hansjørgen Clausen og Peter Wang Afbud: Skal meddeles til modstanderen samt turneringsleder Hansjørgen Clausen, tlf. 25126007, mail: hansjorgenclausen@live.dk - senest 1 dag før den fastsatte spilledag, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Turneringen er en EMT og vil være Elo-ratet og dansk ratet.

Venlig hilsen, Gråsten Skakklub, ved formanden Hansjørgen Clausen.

FORMANDENS BERETNING 2023
Nyhed skrevet den: 17. August
Jeg vil starte med at sige at et godt år er gået. Vi har været med
mange steder og spillet godt skak. Jeg starter med Slots
turnering hvor vi var 16 deltagere hvor Claus Nielsen vandt gr. 1
og i gr. 2 kom Børge Juulsgaard på en delt 1 plads men
by mester blev Henning Jacobsen med mest score over forventet.
Guido Heinemann vandt Jens Riggelsens mindepokal. I foråret
spillede vi klubturnering med mange nye navne og Guido Heinemann
vandt og i gruppe 2 blev det Hansjørgen Clausen. Der var en del
ude fra særligt i gruppe 1. Holdturnering spillede vi bare godt
Mester 1 var en hård nyser men vi blev en flot nr. 5 og i B rækken
blev vi nr. 2 meget flot og hvor Børge Juulsgaard fik Præmie.
Så er der nogle der har deltaget i andre turneringer og der har
vi Guido der har deltaget med gode resultater. Vi har holdt i
løbet af sommeren 4 gange terrasseskak i løbet af Juli og August
der var i alt 9 deltagere og Christian Jørgensen Alssund vandt.
Bent Bojsen var med alle 4 gange og er i god bedring. I det næste
år har vi 100 års jubilæum som vi slutter i Pinsen med et stævne
det taler vi om under punktet på dagsorden. I DSU. kommer der en
Kontingent stigning på 60 kr. om året men i hovedkredsen falder den
så det bliver næsten det samme. Der kommer en ny holdturnerings
struktur i division som vil påvirke Hovedkredsens holdturnering.
Her til sidst vil jeg sige tak for en god sæson med god sus på alle
områder til en ny sæson der bliver endnu bedre.

Venlig hilsen formanden
Hansjørgen Clausen.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 17-8-2023
Nyhed skrevet den: 24. Juli
På Gråsten skole vestfløjen lokale 25.
Gråsten skakklub er vært ved kaffen denne aften.

Dagsorden med følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
2a. Godkendelse af formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
3a. Godkendelse af kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
skal indleveres til formanden inden den 11-8-2023.
5. Holdturnering 2023 - 2024.
6. Klubturnering - Slotsturnering.
7. Hjemmesiden.
8. Jubilæumsturnering 100 år. 2024 nyt fra dette.
9. Valg.
Formanden er på valg ønsker genvalg.
Bestyrelses supplikant er på valg Peter Otten.
Bilags kontrollør er på valg Steen Zanchetta.
Bilags kontrollør supplikant er på valg Carsten Andersen.
10. EVT.

Venlig hilsen bestyrelsen. V. Formanden
Hansjørgen Clausen. TLF. 25126007
E - Mail. hansjorgenclausen@live.dk
Æblehaven 20 Egernsund.

Vi har terrasseskak ved undertegnede den 5 - 8 2023.
og vi starter op i klubben torsdag den 10 - 8 - 2023.

VEL MØDT I SKAKKLUBBEN.