Nyheder

MERE TERRASSE-SKAK....
Nyhed skrevet den: 15. Juli


Så blev 2. omgang af TERRASSE-SKAKKEN afviklet. Det skete i dag hos formanden i Egernsund, og der var mødt 10 spillere op.
Nye deltagere gjorde dagen yderst spændende og udfordrende. Vi havde besøg af Jørgen, vor tidligere, unge klubmester, som jo nu gør Fyn usikker.
Og vore egne, Uwe og Carsten havde fået Mogens Grete (Åbenrå) med. Og det blev en skrap omgang for klubbens egne folk.
De 10 mand sluttede - efter 9 runder á 2x15 minutter - således: MOGENS: nr. 1; ERNST: nr. 2; JØRGEN: nr. 3; CARSTEN og JESPER: nr. 4 og 5;
BENT og CLAUS (Bov): nr. 6 og 7; ERIK: nr. 8; HANSJØRGEN: nr. 9 og UWE: nr. 10.
Efter at have tildelt point - efter samlet 2 runder - i følge formandens snedige metode, er stillingen nu følgende:
JESPER: 37; BENT: 36; CLAUS: 28; MOGENS: 25; ERNST: 22; JOHN: 21; HANSJØRGEN og JØRGEN: begge 20; ERIK: 17; CARSTEN: 16; BRODER: 12; UWE: 3.

GENERALFORSAMLING...
Nyhed skrevet den: 15. JuliGRÅSTEN SKAKKLUB.....

Generalforsamling 2017....

Generalforsamling afholdes i vort klublokale i Ahlmannsparkens mødelokale 2
10. august 2017, kl. 19.00.

Klubben er vært ved kaffen denne aften.

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.
2a. Godkendelse af formandens beretning.

3. Kassererens beretning.
3a. Godkendelse af kassererens beretning.

4. Eventuelt indkomne forslag.
Sådanne skal være indleveret til formanden senest 1. august 2017.

5. Holdturnering / Kørsel til holdkampe.
6. Hjemmesiden.
7. Nye aktiviteter i det kommende år.

8. VALG: Formand Hansjørgen Clausen er på valg.
Bestyrelsessuppleant Bent Bojsen er på valg.
Bilagskontrollør Steen Zanchetta er på valg.
Bilagskontrollør-suppleant Jens Staadsen er på valg.

9. Eventuelt.

Bestyrelsen, v/ formand Hansjørgen Clausen, Æblehaven 20, Egernsund, tlf. 25126007.
email: hansjorgenclausen@live.dk

1. afdeling TERRASSESKAK...
Nyhed skrevet den: 1. Juli


I dag, 1. juli, startede så årets TERRASSE-SKAK. Man rammer jo i sådanne tilfælde ind i folks ferieplaner, så vi er jo ikke forvænt med forfærdelig mange
deltagere.
Men med 7 fremmødte + en Mr. No-Name blev det muligt at afvikle en rigtig god turnering, hvor alle gjorde deres bedste i partier à 2 x 20 minutter.
De opnåede point og placeringer, som der kan arbejdes videre udfra om 14 dage hos Hansjørgen i Egernsund, følger her:
BENT: 6 p.; JOHN og JESPER: begge 5½ p.; CLAUS (Bov): 4 p.; HANSJØRGEN: 3 p.; BRODER (Alssund): 2½ p. og sidst ERIK: 1½ p.

HUSK... Terrasseskak.....
Nyhed skrevet den: 24. Juni


HUSK: På lørdag, d. 1. juli, har vi 1. afdeling af årets TERRASSE-SKAK hos Bent Bojsen.
Det plejer at være en hyggelig og uhøjtidelig, men samtidig en rigtig spændende og givende dag.
Se her på hjemmesiden det lille program - bare kik tre "indlæg" baglæns.
Og meld dig til pr. telefon til BENT senest på torsdag.

Nyt forsøg..
Nyhed skrevet den: 22. Juni

Efter en længere pause forsøger jeg nu at komme på nettet og hjemmesiden igen.
Erik.