Nyheder

Odensemesterskaberne
Nyhed skrevet den: 16. Oktober
Bent og Hansjørgen spiller i denne weekend Odensemesterskaber, og deres resultater kan følges her:
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26832

Klubturnering er startet
Nyhed skrevet den: 14. September
Som de fleste er bekendt med, startede klubturneringen i torsdags. Turneringstabellen kan nu findes under resultater.

GRÅSTEN KLUBMESTERSKAB 2021
Nyhed skrevet den: 15. August

GRUPPER : Fortrinsvis 8 mands grupper hvis der er deltager nok
Evt. monrad i nederste gruppe.
DATOER: Torsdage d. 9/9 - 16/9 - 30/9 - 7/10 - 28/10 - 11/11
samt 9/12.
TID: 90min. + 30 sek. pr. træk fra 19,00 - til 23,00.

Hængepartier afvikles efter aftale med modstander eller på
Torsdage hvor der er alm. klubaften inden Sidste runde.

Spillested : Gråsten skole Degnevænget 2 lokale 26 vestfløjen
Indskud: Klubmedlemmer 0 KR.
Ikke klubmedlemmer 120,00 KR.
Præmie: til nr. 1 - 2 i hver pulje.
Turneringen vil blive ratet og er en EMT. ved ligestilling deles
præmierne og alm. korektion som klubmester i Gråsten skakklub.
Tilmelding senest torsdag den 2/9 2021 med navn rating klub født
og TLF.
Afbud skal være inden kl. 16,00 samme spilledag.
Kommer man mere end en halv time forsent har man tabt.

Venlig hilsen Gråsten Skakklub ved
Formanden Hansjørgen Clausen
Æblehaven 20 Egernsund
TLF. 25126007.
Email: hansjorgenclausen@live.dk

TERRASSESKAK 2021
Nyhed skrevet den: 15. August
Vi har igen i år haft 6 runder af terrasse skak hvor der i alt
deltog 8 fra klubben og 1 fra Alssund. Vi havde nogle
gode timer og vender tilbage med konceptet til næste
år de 6 der fik præmie i år er nr.1 Bent Bojsen. nr.2
Henrik Feldborg. nr.3 Steiner Richter nr.4 Hansjørgen Clausen.
nr. 5 Peter Otten og nr. 6 John Kristoffersen. Vi havde nogle
hyggelige stunder med grillmad til aften og masser af skak om
eftermiddag med fuld knald på.

Venlig Hilsen formanden
Hansjørgen Clausen.

Generalforsamling 2021
Nyhed skrevet den: 17. Juli
Indkaldelse til Generalforsamling Den 19 - 8. 2021

I NYE SPILLE LOKALER PÅ GRÅSTEN SKOLE VESTFLØJEN LOKALE 25 - 26 .
Gråsten skakklub er vært ved kaffen denne aften.

Dagsorden med følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens Beretning.
2a. Godkendelse af formandens beretning.
3. Kassererens Beretning.
3 a. Godkendelse af kasserens beretning.
4. Indkomne forslag.
skal indleveres til formanden inden den 12 - 8. 2021.
5. Holdturnering / kørsel til holdkampe.
6. Hjemmesiden.
6a. Hjemmesiden ny webmaster Kommentarer til Jørgen
7. 100 års jubilæum 2024. forslag til hvad vi skal lave.
7. A. ET SPONSORUDVALG PÅ CA. 3. PER.
8. Turneringer i løbet af året.
9. VALG:
valg. Formanden er på valg. Hansjørgen ønsker genvalg.
Valg af bestyrelses supleant. Bent Bojsen er på valg.
Valg af bilags kontrollør. Steen Zanchetta er på valg.
Valg af bilags kontrollør supleant: Erik Asmund er på valg.

10. EVT.

Venlig hilsen Bestyrelsen
V. formanden Hansjørgen Clausen tlf. 25126007.
e-mail: hansjorgenclausen@live.dk
Æblehaven 20 Egernsund

VEL MØDT I SKAKKLUBBEN.