Nyheder

Klubturnering igang
Nyhed skrevet den: 20. Marts
Som de fleste har lagt mærke til er klubturneringen i fuld gang. Man kan nu finde link til turneringen under resultater. Turneringen er i år præget af, at der er flere stærke spillere med fra andre klubber, hvilket kun gør turneringen endnu mere spændende.

GRÅSTEN SKAKKLUBS KLUBTURNERING 2023.
Nyhed skrevet den: 13. Januar
Gråsten skakklub indbyder til åben klubturnering 2023.
Spille datoer: torsdage den 23/2 - 2/3 - 9/3 - 23/3 - 13/4 - 20/4 - 4/5.
Betænkningstid: 90 min. for hele parti + 30 sek. tillæg pr træk fra træk 1.
Spillested: Gråsten skole degnevænget 2 Gråsten vestfløj lok. 25 - 26.
Indskud: Klub medlemmer gratis - ikke klubmedlemmer 130 kr.
Udsatte partier: kan spilles privat eller på hængeparti aftener.
Gruppe inddeling: der vil spilles i 8 mands grupper evt. en monrad gruppe.
Præmie: 2 præmie i hver gruppe.
Tilmelding: senest den 16/2 2023.
Hoveddommer: Hansjørgen Clausen.

Tilmelding: til Hansjørgen Clausen Æblenaven 20 Egernsund
TLF. 25126007. eller pr. mail.
hansjorgenclausen@live.dk

Holdturneringen mm. igang
Nyhed skrevet den: 7. November
Turneringerne er godt igang og holdturneringen startede op i sidste uge. A-rækken lagde godt fra land og vandt 3,5-0,5 over Tønder 2. Mesterrækken klarede sig udmærket mod et stærkere Horsens 1 på papiret. 2,5 point mod en forventet på 1,41 er en udmærket start på sæsonen. Desværre stillede vi forkert op, hvorfor vi har mistet et point på den bekostning.
Holdturneringen kan følges her: https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/84
Hansjørgen og Guido deltog for en lille måneds tid siden i Odense Mesterskaberne. Jeg tænker det er bedst for alle at der ikke nævnes resultater i denne sammenhæng.
I Sønderborg deltager Hans Peter som enmandshær. Med en runde igen har Hans Peter 1 point.
Slotsturneringen ruller også og her har vi 12 deltagere. Her er der spillet 3 runder og turneringen kan følges på følgende link: https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourid=27637&curtab=tour-table


Formandens Beretning. Gråsten skakklub 2021 - 2022.
Nyhed skrevet den: 21. August
Det var et år hvor vi kom igang igen efter Corona nedlukning
og vi fik spillet 2 gange klubturnering for 2021 og 2022,
Slotsturnering,(Bymester) Jens Riggelsens Mindeturnering og
nogle gode holdkampe. Vi holdt også terrasse skak i sommeren 2022
og vi har været ude at spille i andre turneringer med succes. Jeg starter med det organitoriske der gik igang igen. Der er ikke sket noget forandring i DSU. og kontigent er det samme. DM. i skak i Svendborg blev en succes og med over 300 deltagere er det igen en stor turnering og det blev en succes da jeg vandt min gruppe i Veteranklassen. Guido havde stor succes med sine turneringer og er ny mesterspiller i klubben. Der blev holdt 2 klubturneringer i sæsonen 2021 - 2022 en i Efteråret og en i foråret.
Efterårets turnering blev vundet af Carsten Andersen foran Bent Boisen og i gruppe 2 blev vundet af John Kristoffersen. I foråret Vandt Guido Heinemann foran Helge Andersen Tønder og i gruppe 2 blev vundet af Sten Richter.
Jens Riggelsens mindepokal blev vundet af Carsten Andersen men pokalen
er væk og er her ikke mere , måske.
I slots turnering havde vi 10 mand med. Ny slotsmester blev Helge Andersen Tønder foan Hansjørgen Clausen som så blev bymester med mest i forventet score. i gruppe 2 deltog Børge Juulsgaard
og John Kristoffersen 1 - 2 plads.
I holdturneringen blev 1 holdet i mester 1 en flot nr. 3 af 8 hold og 2 holdet nr. 4 ud af 6 hold. God indsats af alle.
Så holdt vi 4 gange terrasse skak hen over sommeren i juli og august.
Den blev vundet af Sten Richter foran Peter Otten. De sidste 2 gange havde vi Bent med i Rullestol og han spillede nogenlunde efter at han blev syg i December og det kunne han fint. Man skal lige huske at passe på sig selv.
Her til sidst vil jeg sige tak for en god sæson med god succes på alle
parameter og håber vi kan få det igen det har været en god sæson
2021 . 2022

Venlig Hilsen Formanden
Gråsten Skakklub v. Hansjørgen Clausen.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING DEN 18 - 8. 2022.
Nyhed skrevet den: 12. Juli
PÅ GRÅSTEN SKOLE VESTFLØJEN LOKALE 25.
Gråsten skakklub er vært ved kaffen denne aften.

Dagsorden med følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
2a. Godkendelse af formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
3a. Godkendelse af kassererens beretning.
4. indkomne forslag.
skal indleveres til formanden inden den 10 - 8. 2022.
5. Holdturnering og kørsel til holdkampene.
6. Hjemmesiden.
7. 100 års. Jubilæum 2024 John fortæller.
8. Valg:
Kassereren er på valg. John ønsker genvalg.
Bestyrelses medlem er på valg Henrik ønsker genvalg.
Bestyrelses suppleant. er på valg ny mand vælges i stedet for Bent.
Billags kontrollør er på valg Børge Juulsgaard.
Billags kontrollør suppleant er på valg Erik Asmund.
9. E.V.T.

Venlig hilsen bestyrelsen. V. Formanden
Hansjørgen Clausen tlf. 25126007.
e-mail: hansjorgenclausen@live.dk
Æblehaven 20 Egernsund.

VEL MØDT I SKAKKLUBBEN.