Nyheder

Generalforsamling 2021
Nyhed skrevet den: 17. Juli
Indkaldelse til Generalforsamling Den 19 - 8. 2021

I NYE SPILLE LOKALER PÅ GRÅSTEN SKOLE VESTFLØJEN LOKALE 25 - 26 .
Gråsten skakklub er vært ved kaffen denne aften.

Dagsorden med følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens Beretning.
2a. Godkendelse af formandens beretning.
3. Kassererens Beretning.
3 a. Godkendelse af kasserens beretning.
4. Indkomne forslag.
skal indleveres til formanden inden den 12 - 8. 2021.
5. Holdturnering / kørsel til holdkampe.
6. Hjemmesiden.
6a. Hjemmesiden ny webmaster Kommentarer til Jørgen
7. 100 års jubilæum 2024. forslag til hvad vi skal lave.
7. A. ET SPONSORUDVALG PÅ CA. 3. PER.
8. Turneringer i løbet af året.
9. VALG:
valg. Formanden er på valg. Hansjørgen ønsker genvalg.
Valg af bestyrelses supleant. Bent Bojsen er på valg.
Valg af bilags kontrollør. Steen Zanchetta er på valg.
Valg af bilags kontrollør supleant: Erik Asmund er på valg.

10. EVT.

Venlig hilsen Bestyrelsen
V. formanden Hansjørgen Clausen tlf. 25126007.
e-mail: hansjorgenclausen@live.dk
Æblehaven 20 Egernsund

VEL MØDT I SKAKKLUBBEN.

Terrasse skak Grand prix 2021 .
Nyhed skrevet den: 15. Juni
Gråsten skakklub vil igen i år indbyde til en gang terrasse skak på
følgende datoer over sommeren. Du tager selv lidt grilmad og
drikkevarer med værten sørger for lidt kaffe og tænder grillen til
aften. Man starter kl. 13,00 og bliver ved ind til man ikke vil mere
og hygger sig hele dagen. Værten bestemmer betænkningstid og
runder indskud 20,00 kr. som ubetinget går til præmie. For at få
præmie skal man deltage i 2 ud af 6 gange man kan deltage. Der
vil være 5 - 8 præmie på højkant.
Vi starter hos-------
Lørdag 26 - 6 hos Peter Wang Hvedemarken 47. Rinkenæs tlf. 25131643.
Lørdag 3 - 7 hos Hansjørgen Clausen Æblehaven 20 Egernsund tlf. 25126007.
Lørdag 10 - 7 hos Henrik Feldborg Ringgade 141 Sønderborg tlf. 22829007.
Lørdag 24 - 7 hos Peter Otten Nederbyvej 55 Rinkenæs tlf. 60905677.
Lørdag 31 - 7 hos Bent Bojsen Fjorvej 127. Rinkenæs tlf. 74608630.
Lørdag 7 - 8 hos John Kristoffersen Slotsgade 22 Gråsten tlf. 51209202.

Husk at ringe besked om torsdagen før om i kommer ang. kaffe og deltagere.
Nye folk er velkomne at tage med.
Venlig hilsen Gråsten Skakklub V. Hansjørgen Clausen.

SKAK - SKAK - SKAK.
Nyhed skrevet den: 6. Maj
GRÅSTEN SKAKKLUB GENÅBNER 2021.
Efter godt 6 mdr. nedlukning efter denne Corona pandemi
kan vi nu starte op igen. Vi har af skolen og kommunens
kultur og fritid fået lov at starte op.
Vi starter op med 3 gange skakaften med hyggeskak inden
sommerferien om torsdagen første gang er
TORSDAG 20 /5 kl. 19,00. skakaften.
TORSDAG 27 /5 kl. 19,00. skakaften.
TORSDAG 3/6 kl. 19,00. skakaften afslutning.

Vel mødt i skakklubben og vi stater op igen i August 2021.

Venlig hilsen Gråsten Skakklub v.
Formanden H. Clausen.

Ingen skak i klubben før tidligst i uge 8
Nyhed skrevet den: 14. Januar
Godt Nytår, og håber alle har det godt.
Klubaften på Gråsten skole starter tidligst i uge 8, når skolen igen åbner. Dette er status indtil videre.

Med Venlig hilsen, på vegne af Gråsten Skakklub John Kristoffersen

Ingen juleafslutning
Nyhed skrevet den: 16. December
Kære alle,

I henhold til covid-19 restriktionerne er skolen lukket, indtil nytår.
Så der er ingen juleafslutning i morgen den 17. december 2020.

M.v.,h. Hansjørgen og John.